Przyjaciele BMG Goworowski to często ludzie, którzy czerpiąc satysfakcję ze swojej pracy, chcą bezpiecznie i pewnie móc oddawać się swoim pozazawodowym pasjom. Wśród nich Piotr Janicki, gdyński prawnik pracuje z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem na rzecz swoich klientów, a my dostarczając pojazdy i usługi, pomagamy mu czerpać z życia pełną satysfakcję.

Certyfikat licencyjny
RFH/20/04/2017/13009 tyczy się utworu Dmitriy Lukyanov – Files X
Certyfikat licencyjny RFH/23/04/2017/14502 tyczy się utworu Silver
Crest Productions – Electric Storm. Wydawca: Jeffrey Peterson utwór
pt:nocnijazz jest licencją zakupioną od twórcy autor Shorty
(licencja wewnętrzna północna.tv)